Di động:

Cần chút bực mình - clip thảm họa Không rõ

16/02/2013 23:01 | lpag | Audio - Media | Nhận xét(0) | Đọc(3533)
   Nguồn: youtube.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Quần áo thì lôi thôi, thậm chí ăn mặc như mang cả đồ ngủ lên clip. Tôi đánh giá việc truy tìm "con nghệ thuật" ở đây mới thực sự đầy gian khổ

Highslide JS

Gút lại một câu: Lạy các hồn, "Thế lày nà dư thế lào?"

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 1005 đã được: 5.4/10 (5 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware