Di động:
Trang 12/12 Trang đầu Trang trước 7 8 9 10 11 12 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]
1/ Cách chống virus lây từ máy tính sang usb Cách này đơn giản, trong usb bạn tạo 1 file autorun có thuộc tính Read-Only...
Tags: ,
Conficker, còn được biết đến với tên Downup, Downadup và Kido, là một loại sâu máy tính nhắm đến hệ điều hành Microsoft Windows, được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2008. Biến thể đầu tiên của sâu này lan truyền qua Internet nhờ khai thác một lỗ hổng trong chồng mạng của Windows 2000, Windows XP,...
Tags: , ,
Trang 12/12 Trang đầu Trang trước 7 8 9 10 11 12 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware