Di động:

Gửi em ở cuối sông Hồng - Thu Hiền & Trung Đức Không rõ

22/11/2009 00:22 | lpag | Audio - Media | Nhận xét(0) | Đọc(4972)
   Nguồn: youtube.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Gửi em ở cuối sông Hồng - Thu Hiền & Trung Đức
Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
Là niềm thương anh gửi về em đó
Nhìn màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh!

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 165 đã được: 7.5/10 (4 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware