Di động:

Cài MySql trong CenOS Không rõ

28/04/2013 19:42 | lpag | Lập trình | Nhận xét(0) | Đọc(3791)
   Nguồn: dev.antoinesolutions.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân 100% với nguồn thượng nguồn của nó, Red Hat. CentOS là viết tắt của Community ENTerprise Operating System.
Để cài MySql trong CenOS làm tuần tự theo các bước sau:

Highslide JS


Trên màn hình Console nhập lệnh để cài đặt

yum install mysql-server mysql php-mysql


Cấu hình Mysql như sau:
Đặt MySQL serice tự động chạy khi khởi động;
chkconfig --levels 235 mysqld on

Khởi động dịch vụ MySQL
service mysqld start

Đăng nhập vào MySQL
mysql -u root

Đặt mật khẩu cho tài khoản root
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('new-password');
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost.localdomain' = PASSWORD('new-password');
SET PASSWORD FOR 'root'@'127.0.0.1' = PASSWORD('new-password');

Xóa một vài tài khoản:
DROP USER ''@'localhost';
DROP USER ''@'localhost.localdomain';

Thoát khỏi MySQL
exit


Nguồn từ: http://dev.antoinesolutions.com/

/* -------------------------------------------------------------------------
---------------- Cập nhật chi tiết hơn ------------------------------
---------------------------------------------------------------------------*/

Trên màn hình Console nhập lệnh để cài đặt

yum install mysql-server


- Chọn Yes (y) trong quá trình cài đặt nếu được yêu cầu.
- Sau khi cài đặt thành công, ta tiến hành start mysql server lên
service mysqld start

- Để đổi mật khẩu của tài khoản Root quản trị Mysql server
/usr/bin/mysqladmin -u root password ‘new-password’
hoặc
/usr/bin/mysqladmin -u root -h khanh.com.vn password ‘new-password’
(với -h là host name)


- Sau này, nếu muốn đăng nhập vào mysql thì dùng lệnh:
mysql --user=root -p

- Sau đó nhập password vào
- Cấu hình để MySQl Server khởi động mỗi khi khởi động lại Server
chkconfig mysqld on


Nguồn: BachKhoa-Npower (http://forum.bachkhoa-npower.vn/)

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 1008 đã được: 1.0/10 (2 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware