Di động:

Xem thông tin về Bios Không rõ

13/11/2009 17:27 | lpag | Phần cứng | Nhận xét(0) | Đọc(5129)
   Nguồn: blogthuthuat.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Đây một thủ thuật nhỏ giúp bạn xem thông tin về BIOS của mình.

Bạn hãy tạo một file text mới và paste vào đoạn mã sau:

On Error Resume Next
strComputer = “.”
Set objWMIService = GetObject(”winmgmts:” & strComputer & “\root\cimv2″)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(”Select * from Win32_BIOS”,,48)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo “BiosCharacteristics: ” & objItem.BiosCharacteristics
Wscript.Echo “BIOSVersion: ” & objItem.BIOSVersion
Wscript.Echo “BuildNumber: ” & objItem.BuildNumber
Wscript.Echo “Caption: ” & objItem.Caption
Wscript.Echo “CodeSet: ” & objItem.CodeSet
Wscript.Echo “CurrentLanguage: ” & objItem.CurrentLanguage
Wscript.Echo “Description: ” & objItem.Description
Wscript.Echo “IdentificationCode: ” & objItem.IdentificationCode
Wscript.Echo “InstallableLanguages: ” & objItem.InstallableLanguages
Wscript.Echo “InstallDate: ” & objItem.InstallDate
Wscript.Echo “LanguageEdition: ” & objItem.LanguageEdition
Wscript.Echo “ListOfLanguages: ” & objItem.ListOfLanguages
Wscript.Echo “Manufacturer: ” & objItem.Manufacturer
Wscript.Echo “Name: ” & objItem.Name
Wscript.Echo “OtherTargetOS: ” & objItem.OtherTargetOS
Wscript.Echo “PrimaryBIOS: ” & objItem.PrimaryBIOS
Wscript.Echo “ReleaseDate: ” & objItem.ReleaseDate
Wscript.Echo “SerialNumber: ” & objItem.SerialNumber
Wscript.Echo “SMBIOSBIOSVersion: ” & objItem.SMBIOSBIOSVersion
Wscript.Echo “SMBIOSMajorVersion: ” & objItem.SMBIOSMajorVersion
Wscript.Echo “SMBIOSMinorVersion: ” & objItem.SMBIOSMinorVersion
Wscript.Echo “SMBIOSPresent: ” & objItem.SMBIOSPresent
Wscript.Echo “SoftwareElementID: ” & objItem.SoftwareElementID
Wscript.Echo “SoftwareElementState: ” & objItem.SoftwareElementState
Wscript.Echo “Status: ” & objItem.Status
Wscript.Echo “TargetOperatingSystem: ” & objItem.TargetOperatingSystem
Wscript.Echo “Version: ” & objItem.Version
Next


Lưu file này với đuôi .vbs, chẳng hạn bios.vbs và chạy nó là được.

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 117 đã được: 4.6/10 (13 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Mua MacBook Pro 2016, cần biết những điều này trước...
Nhà còn smartphone cũ, hãy tận dụng ngay để làm...
Cách biến logo iPhone phát sáng như trên máy Mac...
Cảnh báo USB hủy diệt máy tính chỉ sau vài...
Chế độ tiết kiệm pin Low Power trong iOS 9...
Hướng dẫn kiểm tra pin laptop Windows 10 không cần...
Làm thế nào để nhận biết tình trạng nhiệt độ...
Những cách bảo vệ laptop trong mùa hè "rực lửa"...
Những gì bạn cần biết khi nâng cấp phần cứng...
Cách vào BIOS và Menu Boot của một số hãng...
10 nguyên tắc vàng để tránh...
Kiểm tra các tiến trình gây...
Và tôi đã bật khóc
Nghệ thuật đánh lừa ảo giác...
RemotelyAnywhere 9.0
Youtube: Xuân Hinh - Về Quê...
Chèn biểu tượng vui khi soạn...
Tại sao tôi không tải Bkav...
Công cụ mở rộng cho Google...
YouTube cho phép đăng tải video...
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware