Di động:

Ebook Javascript tiếng Việt Không rõ

13/11/2009 17:37 | lpag | Khác | Nhận xét(0) | Đọc(5424)
   Nguồn: blogthuthuat.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Đây là cuốn ebook Javascript do tác giả Phạm Phú Tài biên soạn, sách viết khá cơ bản kèm theo các ví dụ giúp người mới học có thể học Javascript một cách nhanh chóng.

Ebook gồm có 5 bài:

    * Bài 1: Tổng quan về Javascript
    * Bài 2: Sử dụng Javascript
    * Bài 3: Hàm và đối tượng
    * Bài 4: Tạo đối tượng trong Javascript
    * Bài 5: Sự kiện trong Javascript

Tệp tin tải về (hoặc liên kết ẩn)
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập


Tệp tin tải về (hoặc liên kết ẩn)
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 120 đã được: 5.5/10 (6 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware