Di động:

Diệt Virus Yahoo Messenger Không rõ

07/10/2009 12:12 | lpag | Virus máy tính | Nhận xét(0) | Đọc(5681)
   Nguồn: blogthuthuat.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Trong thời gian vừa quá, rất nhiều virus thông qua tin nhắn Yahoo Messenger đã làm nhiều người phải “điêu đứng” và bực bội. Bài viết này tìm hiểu về những con virus qua tin nhắn của Y! và một vài mẹo gỡ bỏ chúng.Đoạn mã này có thể lưu lại một thời gian nếu đã bị nhiễm loại virus Yahoo Messenger phát tán bằng tin nhắn rác.

Virus Y! Messenger rất nguy hiểm đối với các lỗ hổng chương trình thông qua Java script và VBS. Bạn có thể dễ dàng bị nhiễm khi kích vào một link tải hình (.JPG). Khi trang web xuất hiện để tải ảnh, java scripting sẽ chạy VBS (visual basic script – hoạt động trên bất kỳ máy tính Windows nào) ghi đè dữ liệu trên đĩa cứng.

Sau khi bị nhiễm, virus bắt đầu gửi tin nhắn tới tất cả thành viên trong danh sách mời kích vào link của chúng (như ví dụ bên dưới). Tin nhắn bị thay đổi, nó tự động phát tán ngẫu nhiên theo những từ khóa khác nhau từ cơ sở dữ liệu của virus.

Highslide JS


Một số malware nguy hiểm hơn còn phá hủy các chương trình phổ biến như antivirrs và phần mềm tường lửa do đó các chương trình này sẽ trở nên vô ích.

Chú ý rằng đây là đoạn mã áp dụng cho phần lớn virus messenger chứ không phải tất cả. Tốt nhất là sử dụng phần mềm anti-spam và anti-virus. Hãy copy đoạn mã, lưu lại với tên  yvirusremoval.bat và chạy file đó.

Tốt nhất nên khởi động lại máy tính trong chế độ safe mode, sau đó chạy file batch. Sau khi làm xong, hãy cài đặt lại Yahoo Messenger.

- NỘI DUNG ĐOẠN MÃ -
echo Disinfecting (stopping possibly infected services, deleting infected files, deleting
echo temporary files that could be infected, rewriting some registry entries like Internet
echo Explorer home page..) Please wait.
@taskkill /f /im svchost32.exe > nul
@taskkill /f /im svhost32.exe > nul
REM These two lines stop svchost32.exe and svhost32.exe services that are usually infected
@erase /F /Q %windir%\svchost32.exe > nul
@erase /F /Q %windir%\svhost32.exe > nul
@erase /F /Q %windir%\prefetch\*
@erase /Q /F "%userprofile%\Local Settings\Temp\svchost32.exe" > nul
@erase /Q /F "%userprofile%\Local Settings\Temp\svhost32.exe" > nul
@erase /Q /F "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*" > nul
REM The last 7 lines deleted svchost32.exe and svhost32.exe from windows directory and temporary directory; last line deleted all the Temporary Internet Files content
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Task Manager" /f > nul
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Window Title" /d "Internet Explorer" /f > nul
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" /d "HTTP://www.google.com" /f > nul
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs" /v "url1" /d "http://www.google.com" /f > nul
REM Last 4 lines change some registry entries, modifying Internet Explorer parameters, like home page (changes to google.com), typed history and default title bar.
echo Done !  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 15 đã được: 4.3/10 (9 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Hàng ngàn web bị cài script đào tiền ảo và...
Công cụ giải cứu dữ liệu bị WannaCry chiếm giữ...
Lỗ hổng đe dọa hơn 1 tỉ tài khoản ứng...
Làm thế nào để biết máy tính có dính phần...
Ransomware - bắt cóc dữ liệu đòi tiền chuộc, phát...
Công cụ miễn phí cứu dữ liệu bị Ransomware cướp...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm diệt virus AVG internet...
Gõ nhầm đuôi '.com' thành '.om' có thể giúp virus...
Hacker nhúng mã độc vào hệ điều h​ành Linux Mint...
Đầu năm 2016 Kaspersky ra mắt phần mềm diệt virus...
Làm thế nào để kích hoạt,...
Rét ngọt
Tôi yêu Việt Nam
Thủ thuật với bàn phím trong...
Tắt máy từ xa bằng email...
Bộ sưu tập hình nền điện...
Anh Chàng Hobbit - Chương 18...
Trải nghiệm hệ điều hành Remix...
12 video quay chậm ấn tượng...
TimeSheet 1.1
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware