Di động:

Trang Web về Windows XP Không rõ

11/12/2009 00:14 | lpag | Khác | Nhận xét(0) | Đọc(4419)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
XP Tips, Tutorials, and useful Websites

labmice.net
windowsxptutor.com
webtree.ca/windowsxp/best_xp_sites.htm
rain.prohosting.com/~starman2/wxpr_index.shtml
cnet.com/software/0-6688749.html
techtv.com/screensavers/supergeek/story/0,24330,3337963,00.html

Windows XP Guide

windows-help.net/WindowsXP
windowsxpatoz.com
tipsdr.com
windowsxp.devx.com
microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/evaluate/xptechov.mspx
winsupersite.com/showcase/windowsXP_tips.asp

Microsoft XP Tips

microsoft.com/windowsxp/expertzone/tips/moretips.asp
microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/tips/default.mspx
activewin.com/winxp/tips/index.shtm
neoseeker.com/Articles/Hardware/Guides/winxptweak/
kellys-korner-xp.com/

(Sưu tầm)
(c) ghost1982@updatesofts.com

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 267 đã được: 5.4/10 (7 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Tính năng XP Mode giờ có thể chạy dễ dàng...
XP-Tự động xóa cache trong Prefetch khi shutdown
XP - Chèn thông tin vào SystemProperties
Windows XP - Xóa tập tin Thumbs.db
Thủ thuật với bàn phím trong Windows
Sửa lỗi windows với tiện ích có sẵn của Windows...
Khắc phục sự cố Windows với MSconfig
Giấu ổ đĩa trong Windows XP
Đổi chữ Start trong nút Start thành chữ khác.
Tinh chỉnh WinXP để đạt hiệu suất cao nhất
13 thủ thuật và tính năng...
The Great Suspender - Khắc chế...
10 trò lừa nên tránh trên...
Cách xử lý biến thể mới...
Phần quan trọng nhất
Bảo vệ dữ liệu trên USB...
Bảng mạch chủ - Mainboard |...
Đưa virus vào khởi động Windows...
Xóa lịch sử tìm kiếm Facebook...
Đĩa cứu hộ khẩn cấp của...
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware