Di động:

Trang Web về Windows XP Không rõ

11/12/2009 00:14 | lpag | Khác | Nhận xét(0) | Đọc(4854)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
XP Tips, Tutorials, and useful Websites

labmice.net
windowsxptutor.com
webtree.ca/windowsxp/best_xp_sites.htm
rain.prohosting.com/~starman2/wxpr_index.shtml
cnet.com/software/0-6688749.html
techtv.com/screensavers/supergeek/story/0,24330,3337963,00.html

Windows XP Guide

windows-help.net/WindowsXP
windowsxpatoz.com
tipsdr.com
windowsxp.devx.com
microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/evaluate/xptechov.mspx
winsupersite.com/showcase/windowsXP_tips.asp

Microsoft XP Tips

microsoft.com/windowsxp/expertzone/tips/moretips.asp
microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/tips/default.mspx
activewin.com/winxp/tips/index.shtm
neoseeker.com/Articles/Hardware/Guides/winxptweak/
kellys-korner-xp.com/

(Sưu tầm)
(c) ghost1982@updatesofts.com

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 267 đã được: 4.9/10 (8 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Tính năng XP Mode giờ có thể chạy dễ dàng...
XP-Tự động xóa cache trong Prefetch khi shutdown
XP - Chèn thông tin vào SystemProperties
Windows XP - Xóa tập tin Thumbs.db
Thủ thuật với bàn phím trong Windows
Sửa lỗi windows với tiện ích có sẵn của Windows...
Khắc phục sự cố Windows với MSconfig
Giấu ổ đĩa trong Windows XP
Đổi chữ Start trong nút Start thành chữ khác.
Tinh chỉnh WinXP để đạt hiệu suất cao nhất
Google Play cho hiển thị kích...
Đưa sáo sang sông
Hướng dẫn cách đăng xuất Gmail...
Học rùng mình
From Suicidal to Scaling Walls: Meet...
10 mật khẩu không nên dùng...
Một vài cách thay đổi giao...
Những tờ tiền giấy đẹp nhất...
Nên giới hạn trẻ nhìn vào...
Truyền dữ liệu giữa máy tính...
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware