Di động:

Điểm chết trên LCD không thể phục hồi được Không rõ

11/12/2009 16:15 | lpag | Phần cứng | Nhận xét(0) | Đọc(5951)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Bất kỳ một chi tiết bất thường nhỏ nào xảy ra trong quá trình sản xuất màn hình đều có thể tạo các điểm ảnh chết - điểm luôn sáng hoặc tối bất kể màn hình hiển thị ảnh gì.

Từ khi xuất hiện màn hình LCD 19 inch chuẩn có gần 4 triệu các pixel con màu đỏ, xanh dương và xanh lá thì chẳng ngạc nhiên gì khi nhà sản xuất lảng tránh việc thay thế màn hình chỉ có 1 hoặc 2 điểm chết.

Nhưng chuẩn mực màn hình ngày càng cao. Chế độ bảo hành Perfect Panel của Philips và chế độ bảo hành cho màn hình MTXT V6V của Asus sẽ thay thế màn hình ngay cả khi có 1 điểm chết.

Chế độ bảo hành màn hình LCD của phần lớn nhà sản xuất đều đưa ra số lượng điểm chết tối thiểu trước khi họ thay cho người dùng màn hình mới. Thông thường, bạn có thể kiểm tra chính sách bảo hành điểm chết bằng cách tra trên trang web của hãng về thông số “dead pixels” hoặc “pixel criteria”. Hoặc bạn có thể thấy chính sách này trong tài liệu PDF trong đĩa hướng dẫn đi kèm màn hình.

Ví dụ, ViewSonic sẽ thay thế màn hình 14 đến 15 inch khi có 4 điểm chết trở lên; màn hình 17 đến 19 inch là 7 điểm chết trở lên; và màn hình từ 20 inch trở lên với 10 điểm. Dell sẽ thay thế màn hình với điều kiện trên 6 điểm chết; NEC yêu cầu 10 điểm. Hầu hết nhà sản xuất cũng sẽ xem xét thay thế màn hình nếu điểm chết đó nằm ở vùng giữa màn hình.

(Sưu tầm)

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 275 đã được: 3.0/10 (3 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware