Di động:

Trục xuất Messenger Không rõ

11/12/2009 16:22 | lpag | Phần mềm | Nhận xét(0) | Đọc(4649)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nhiều người không sử dụng đến tiện ích này nhưng nó lại luôn nằm ở khay hệ thống, thậm chí ngay cả khi bạn đã chỉnh lại thiết lập của nó.

Để loại bỏ nó bạn làm theo cách sau:
+ Mở Messenger lên
+ Chọn menu Tools -> Options.
+ Nhấn vào tab Preferences và bỏ chọn “Run Windows Messenger when Windows starts” và “Allow Windows messenger to run in the background.

May thay, bạn có thể cho Messenger vĩnh viễn “biến” khỏi Windows.

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 277 đã được: 5.6/10 (11 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware