Di động:

Tăng tốc Shutdown nhanh chóng Không rõ

27/12/2009 02:33 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(5252)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Sao lưu registry của bạn sau đó chọn start, run, gõ vào regedit và ấn   Trong ô vuông cây bên tái tìm đến khóa HKEY_CURRENT USER\CONTROL PANEL\DESKTOP

Và double click vào giá trị AutoEndTasks. Giá trị mặc định của nó là 0. Thay đổi bằng cách gõ 1 vào trường DATA và click OK.

Bạn có thể giảm nhiều hơn lượng thời gian mà WinXP mất để đóng cả hai ứng dụng hoạt động và ứng dụng treo bằng cách double-clicking vào giá trị HungAppTimeout ( cũng ở khóa HKEY_CURRENT USER\CONTROL PANEL\DESKTOP và xác nhận rằng trường dữ liệu của giá trị được thiết lập ở 5000. Thoát khỏi hộp thoại Edit String, double-click vào giá trị WaitToKillAppTimeout, thiết lập giá trị của nó là 4000 và click OK và thoát khỏi registry editor.

Nguồn: Sổ tay xử lý sự cố

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 306 đã được: 5.3/10 (11 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware