Di động:

Tạo CMD trong màn hình logon windows Không rõ

08/01/2010 23:30 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(6395)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Vào thư mục System32 chép file cmd.exe ra ngoài sau đó đổi tên thành sethc.exe. Chép file này vào lại System32.
Sau đó tại màn hình logon, bấm Alt+Shift (Trái) + Num Lock => mở Command Prompt => Bạn có thể Reset pass Admin được.

Còn việc chép như thế nào thì chắc đơn giản rồi phải không ?

Nguồn: (Sưu tầm)

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 335 đã được: 4.1/10 (7 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware