Di động:

Tài liệu kỹ thuật phần cứng máy tính Không rõ

09/10/2009 01:53 | lpag | Phần cứng | Nhận xét(0) | Đọc(5045)
   Nguồn: youtemplates.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đính phổ biến kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính giúp các bạn mới bắt đầu với tin học có điều kiện hiểu biết hơn về máy tính.

Tải về tại đây

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 36 đã được: 4.6/10 (15 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware