Di động:

Khắc Phục lỗi đòi Debug của Visual studio Không rõ

19/03/2010 14:12 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(8764)
   Nguồn: congtoan.net | Lớn | Vừa | Nhỏ
Highslide JSLỗi này không thường xuyên xảy ra với những ai cài bộ Visual Studio vào máy, cứ mỗi lần tắt chương trình hay đang sử dụng chương trình nào đó, đột nhiên bảng debug của VS lại hiện lên, thế là không còn cách nào khác là đóng ứng dụng đang dùng đi...Cách tắt bỏ chức năng debug này đi, các bạn làm như sau:

Thật ra thì cái này là do trình quản lý debug được cài kèm theo khi bạn cài bộ Visual Studio.

Bước 1:
Để vô hiệu hóa tính năng tự động debug các process đang chạy này, bạn vào Start > Adminstrative Tools > Services > Disable Visual Studio 2005 Remote Debugger
hoặc vào Start -> Run > gõ vào từ services.msc sau đó Enter
để vào tinh chỉnh các dịch vụ của Windows như hình minh họa dưới đây:

Highslide JS

sau khi tìm thấy các bạn kích đúp vào dòng đó nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại như sau và việc của các bạn chỉ là chọn vào chữ Disable là xong bước 1

Highslide JS

Bước 2:
Vào mở Visual Studio lên (ở đây Congtoan minh họa bằng VS 2008) các phiên bản khác chắc cũng không khá.

Vào Tools -> Options... như hình sau.

Highslide JS

Nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại như hình dưới đây:
> Tools > Options> trong hộp thoại mới ra chọn Debugging > Just-In- Time

Highslide JS

và việc của các bạn là gì nhỉ? rất đơn giản là BỎ CHỌN hết các dấu tick ở khung bên Phải như hình minh họa sau đó bấm Ok là kết thúc cái lỗi này

Highslide JS

cẩn thận thì vào Start > Run gõ regedit

xóa 2 khóa sau nữa là chắc cú luôn.

Xóa 2 khóa này:
Win 32Bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramewor k\DbgManagedDebugger


Win 64bit thì xóa 2 khóa này:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ .NETFramework\DbgManagedDebugger

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 432 đã được: 6.0/10 (19 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware