Di động:

Gõ Tiếng Việt Unicode trong Notepad Không rõ

26/03/2010 11:25 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(7296)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Để gõ được Tiếng Việt có dấu trong Unicode ta tiến hành như trong các trình soạn thảo văn bản khác.

Đầu tiên bạn cần bật bộ gõ Tiếng Việt lên (Unikey, Vietkey,..) và để bảng mã là bảng Unicode rồi tiến hành soạn thảo văn bản như bình thường.

Sau khi đã soạn thảo băn bản xong ta vào menu File chọn Save As. Trong cửa sổ Save As hiện ra chọn Unicode trong phần Encoding, cuối cùng chọn Save để lưu lại.

Nguồn: Sổ tay thủ thuật máy tính.

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 446 đã được: 6.7/10 (9 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware