Di động:

Ghép nhiều file nhạc bằng dòng lệnh Không rõ

26/03/2010 11:26 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(5795)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Không cần cài đặt thêm phần mềm chuyên dụng ta vẫn có thể ghép nhiều file nhạc MP3 bằng dòng lệnh Command Promt.

Bước 1: Copy tất cả các file nhạc cần ghép vào một thư mục trên đĩa cứng, chẳng hạn C:\MP3.

Bước 2: Ấn tổ hợp phím Windows + R, gõ cmd để gọi cửa sổ Command Promt.

Bước 3: Tại dấu nhắc của cửa sổ Command Promt, gõ lệnh cd C:\MP3 để chuyển thư mục MP3 làm thư mục hiện thời.

Bước 4: Gõ tiếp lệnh copy /b *.mp3 C:\New.mp3.

Trong đó:  1. /b là tùy chọn copy ở dạng nhị phân.

                 2. C:\New.mp3 là đường dẫn đầy đủ của file nhạc sau khi ghép.

                 3. Ta có thể thay dòng lệnh trên thành copy /b bai1.mp3+bai2.mp3+bai3.mp3 c:\New.mp3 khi chỉ muốn ghép 3 bài trong thư mục MP3.

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 447 đã được: 5.6/10 (8 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware