Di động:

Quản lý các file save Game cho bạn Không rõ

02/04/2010 22:49 | tronghoi | Phần mềm | Nhận xét(0) | Đọc(5458)
   Nguồn: tech24.vn | Lớn | Vừa | Nhỏ
Mỗi khi format lại hệ điều hành, thông thường bạn sẽ mất đi các file save của game hoặc file bị lỗi.

Vậy là tất cả các thành quả "cày sâu" đã mất hết. Lúc đó bạn chắc hẳn chỉ mong rằng mình cẩn thận hơn trước khi thực hiện việc format phải không.

Với GameSave Manager, bạn có thể dễ dàng lưu trữ, phục hồi và chuyển đổi các file save game của mình.

Các bạn có thể download tại đây
Tệp tin tải về (hoặc liên kết ẩn)
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 471 đã được: 4.0/10 (6 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware