Di động:

Vô hiệu hóa cảnh báo cạn dung lượng đĩa. Không rõ

12/05/2010 11:13 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(4746)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: No Low Disk Space Checks.reg ).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 496 đã được: 3.2/10 (9 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware