Di động:

Windows mất RUN command? Không rõ

06/10/2009 14:04 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(6202)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Bạn click chuột phải vào start/properties -> chọn start menu/cutomize -> cửa sổ hiện ra bạn chọn tag Advanced rồi tìm trong list Start menu items tích chuột chọn Run command.

B1: Bạn tích chuôt vô nút START \Programs\Accessories\Command Prompt => xuất hiện màn hình của Dos

B2: Gõ lệnh gpedit.msc sau đó nhấn Enter => Xuất hiện hộp thoại Group Policy.

Hộp thoại này sẽ hiện thị 3 cột: cột bên trái theo kiểu cây thư mục; cột bên phải hiển thị nội dung bên trong thư mục, cột ở giữa cho bạn xem chú thích hoạc ví dụ khi bạn tích chuột vào một dòng bất kỳ nội dung của cột phái bên phải.

B3: Tìm đến cái bạn cần:
- Ở cột bên trái, bạn chọn User Configuration \ Administrative Templates \ Start Menu and Taskbar
- Ở cột bên phải sẽ hiện lên tất cả những lệnh có trong Start Menu and Taskbar, bạn chọn removed run menu from Task Manager, bạn sẽ thấy cột ở giữa xuất hiện chú thích như sau:

Allows you to remove the Run command from the Start menu, Internet Explorer, and Task Manager.
If you enable this setting, the following changes occur:
(1) The Run command is removed from the Start menu.
(2) The New Task (Run) command is removed from Task Manager.
(3) The user will be blocked from entering the following into the Internet Explorer Address Bar:
--- A UNC path: \\...
---Accessing local drives: e.g., C:
--- Accessing local folders: e.g., \temp>
Also, users with extended keyboards will no longer be able to display the Run dialog box by pressing the Application key (the key with the Windows logo) + R.
If you disable or do not configure this setting, users will be able to access the Run command in the Start menu and in Task Manager and use the Internet Explorer Address Bar.
Note:This setting affects the specified interface only. It does not prevent users from using other methods to run programs.
Note: It is a requirement for third-party applications with Windows 2000 or later certification to adhere to this setting


Khi bạn tích đúp chuột vào nó, sẽ có 3 lựa chọn: Not configured; Enabled và Disabled

Chúc bạn thành công!

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 5 đã được: 7.2/10 (6 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware