Di động:

Mtd Lac Viet 2002 Không rõ

15/05/2010 18:33 | tronghoi | Phần mềm | Nhận xét(0) | Đọc(4947)
   Nguồn: tech24.vn | Lớn | Vừa | Nhỏ
Phần mềm từ điển Anh Việt, Việt Anh, rất dễ sử dụng và nhiều tính năng, nghe nói đọc viết, tra cứu nhanh chóng. Đây là một trong những phần mềm phổ biến ở VN hiện nay.

Phần mềm cài đặt trên nền window.

Các bạn có thể download tại đây or link 2.

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 507 đã được: 5.1/10 (7 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware