Di động:

Tăng Tốc Internet explorer (IE) 6 lần Không rõ

31/10/2009 23:47 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(5508)
   Nguồn: thuthuatpc.info | Lớn | Vừa | Nhỏ
Basically I.E. draws only two streams or less from a Web server, we are going to increase that to 6. Thus, increasing your need for speed!

1. Get into your registry. Start - Run - Type “Regedit” without the quotes of course.

2. Expand HKEY_CURRENT_USER, then Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion.

3. Click on Internet Settings so you can view its contents.

4. Check Regedit’s right-hand column for the following two lines (values): “MaxConnectionsPerServer” and “MaxConnectionsPer1_0Server”

5. If these values are present, right-click on the first value (MaxConnectionsPerServer), select “Modify” from the drop-down menu, click “Decimal”, and set the Value data field to 6. Repeat this process for the second value (MaxConnectionsPer1_0Server). Restart IE

*Optional: Don't do this if you did the above parts

6. If these lines (values) are not listed, right-click on the white region of Regedit’s right-hand column, click “New”, and then click “DWORD Value”.

7. Enter MaxConnectionsPerServer for the name of the new “DWORD Value” and press Enter. The new value should now appear in Regedit’s right-hand column.

8. Right-click the new value and click “Modify”.

9. As in step 5, click “Decimal” and set the “Value Data” field to 6, then click OK.

10. Repeat steps 6 through 9 using MaxConnectionsPer1_0Server as the new “DWORD Value” name instead of MaxConnectionsPerServer.

11. That’s it. No need to reboot. Close all running I.E. windows and test to see your increased speed.

By: anhtrang0505

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 68 đã được: 4.2/10 (10 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Microsoft khai tử thương hiệu trình duyệt Internet Explorer
IE12 sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa Chrome...
Các phím nóng trong IE
Soft tìm lại mật khẩu đã lưu trong IE
Cài đặt lại hay sửa chữa IE và Outlook Express...
'Mẹo' giấu địa chỉ trong Favorites
12 điều cần biết về Internet Explorer 9 Beta
IE9 và những lý do không thể 'bỏ qua'
Xóa địa chỉ lưu trong thanh Address của IE
Hướng dẫn sử dụng EaseUS Partition...
Giải pháp phục hồi dữ liệu...
Phong cảnh và Khoảnh khắc -...
Lunascape - Trình duyệt web “3...
5 sai lầm phong thủy dễ...
Coca-Cola "Siege" Super Bowl ad
Các trang web lừa hack tiền...
Người ăn mày trở lại sau...
Cài đặt Eclipse và NetBeans trong...
Ứng dụng xem truyền hình hiện...
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware