Di động:

Tắt màn hình chào mừng Microsoft Word 2003 Không rõ

05/11/2009 14:09 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(5295)
   Nguồn: blogthuthuat.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Để tắt màn hình khởi động (plash screen) của Word , bạn làm như sau :

    * Vào Start - Run gõ winword /q nhấn OK , lập tức Word sẽ chạy mà không xuất hiện màn hình khởi động . Bạn có thể tạo shortcut để thực hiện nhanh hơn . Nhấn chuột phải ở màn hình Desktop chọn New - Shortcut .

    * Sau đó chuyển đến thư mục cài Word thường là C:\Program Files\Microsoft Office\Office11 thay đổi đĩa C thành ổ đĩa cài Word) và chọn WINWORD.exe nhấn OK .

    * Lúc này sẽ xuất hiện đầy đủ đường dẫn của chương trình và bạn chỉ cần thêm /q vào cuối dòng (có khoảng trắng giữa đường dẩn chính và tham số /q) . Nhấn Next , đặt tên là Microsoft Office Word 2003 nhấn OK .

Nguồn: http://www.blogthuthuat.com

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 87 đã được: 6.3/10 (7 Đánh giá)

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware