Di động:

Lỗi "Word could not create the work file" khi khởi động MS-Word Không rõ

18/08/2012 09:34 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(11601)
   Nguồn: microsoft.com | Lớn | Vừa | Nhỏ
Word 2007/ 2010 khi khởi động xuất hiện thông báo :"Word could not create the work file. Check the temp environment variable "..

Để khắc phục có thể làm theo 2 cách sau:

Highslide JSHướng dẫn từ trang support.microsoft.com/kb/2285187
Method 1
Change the location for the Temporary Internet Files folder for Internet Explorer. To do this, follow these steps:
In Internet Explorer, click Internet Options on the Tools menu.
In the Internet Options dialog box, click the General tab.
In the Browsing history section, click Settings.
In the Temporary Internet Files and History Settings dialog box, click Move Folder.
In the Browse for Folder dialog box, select the following location: \Users\\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files.
Note AppData is a hidden folder. To show hidden files and folders, visit the following website: Show hidden files
Click OK to close the open dialog boxes.
Restart the computer.
Important This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Therefore, make sure that you follow these steps carefully. For added protection, back up the registry before you modify it. Then, you can restore the registry if a problem occurs.


Method 2
Point the Cache registry entry to the Temporary Internet Files folder. To do this, follow these steps:
Click Start, and then click Run.
Type regedit in the Open box, and then click OK.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Double-click the Cache registry entry, type the following in the Value data box, and then click OK: %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
Close Registry Editor.

Trong run command gõ regedit -> OK
+ Tìm đến HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft >Windows > CurrentVersion > Explorer > User Shell Folders > Cache
+ Đổi giá trị thành thư mục temp của bạn, ví dụ %USERPROFILE%\TEMP

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 961 đã được: 4.5/10 (11 Đánh giá)

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Tổng hợp những lỗi khó chịu trên Windows 8.1 và...
Chuyển đổi qua lại giữa PDF và Word trực tuyến...
Tìm kiếm hình ảnh với Google
Lỗi ko start được services Print Spooler
Chữa 'mẹo' khi window không boot bình thường
Error: Your system is low on virtual memory
12 lỗi Windows thông dụng
Tắt màn hình chào mừng Microsoft Word 2003
106 thủ thuật ms-word 2003
Lỗi khởi động của máy tính...
Chương trình Lịch Vạn Sự -...
Khởi chạy an toàn chương trình...
UC Browser, ứng dụng hay cho...
Các hàm cơ bản trong Excel...
Biên tâp, chỉnh sửa multimedia trong...
Đăng ký bản quyền miễn phí...
Lập trình viên Việt Nam có...
iOS 9 vướng lỗi bảo mật:...
10 thủ thuật SEO
Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware